Privacy

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Beauty Parfumerie Elsie van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Beauty Parfumerie Elsie zorg dragen voor uw gegevens. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Rollen van Beauty Parfumerie Elsie
Beauty Parfumerie Elsie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn in Beauty Parfumerie Elsie Beauty Parfumerie Elsie zal als verwerkingsverantwoordelijke de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens.

Activiteiten van Beauty Parfumerie Elsie
Beauty Parfumerie Elsie is een éénmanszaak in de Scheikundige Nijverheidssector. Wij bieden zowel diensten als producten aan m.b.t. huidverzorging, parfum e.d. binnen de categorie ‘cosmetica’. Een uitgebreid overzicht van onze producten en diensten vindt u terug op de website of kunt u in de winkel bekomen.  

Website - Social media – Marketing
Beauty Parfumerie Elsie beschikt over een website om u te informeren over onze producten, diensten, events Gebruik van Cookies Beauty Parfumerie Elsie gebruikt op haar website beperkt cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt. Onze website(s) maken gebruik van verschillende soorten cookies: zo zijn er cookies die nodig zijn om onze website(s) correct te laten werken, cookies om uw surfcomfort te verhogen zodat u bijv. niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, cookies die bepaalde informatie over u registreren voor statistische doeleinden of om u, op basis van de getoonde interesse op onze website(s), relevante aanbiedingen te doen, eventueel ook buiten onze website(s), en cookies van derden voor de inhoud en de werking van onze website(s) te verbeteren.   U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder Help of Tools in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als u cookies uitschakelt.   Wanneer u op onze website surft, volgen wij uw surfgedrag voor analytische doeleinden, voor het optimaliseren van uw surfgemak en voor marketing doeleinden. Indien u niet wil dat deze gegevens gebruikt worden voor marketing doeleinden kan u melden (zie hieronder rubriek “rechten van de betrokkene”).   Social media Beauty Parfumerie Elsie beschikt over een bedrijfspagina op Facebook, Instagram en Pinterest. Deze worden enkel gebruikt voor communicatie omtrent nieuwe producten/diensten/events/etc. Als betrokkene bent u vrij om Beauty Parfumerie Elsie wel of niet te volgen via deze Social Media. De privacyverklaringen van desbetreffende Social Media websites kunnen via deze Social Media websites verkregen worden.   Nieuwsbrieven (extern) U kunt zich vrij aanmelden voor onze nieuwsbrief, dit is gebaseerd op een ongedwongen toestemming. Deze toestemming wordt geregistreerd en bijgehouden. Indien u dit doet dan worden uw contactgegevens (zie verder) opgenomen in onze CRM-database en kunnen deze verder aangewend worden voor activiteiten met als grondslag het gerechtvaardigd belang van onze onderneming. Bij elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om uit te schrijven, in dat geval ontvang je geen verdere nieuwsbrieven. Uw contactgegevens blijven wel nog bewaard binnen onze CRM toepassing zodat we nog steeds de andere diensten kunnen blijven verzorgen.  

Welke gegevens worden verzameld? 
Wij ontvangen en verwerken gegevens van consumenten m.b.t. consumentenvragen of bedrijven/leveranciers/partners/ enz. en hun medewerkers in het kader van een samenwerking. Via onze website: www.beauty-parfumerie-elsie.be kunnen medewerkers van bedrijven eveneens contact opnemen met Beauty Parfumerie Elsie.   Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:
-        (Bedrijf)
-        Adresgegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
-        Naam
-        Voornaam
-        Geboortedatum
-        E-mailadres
-        Vast telefoonnummer
-        Optioneel: Mobiel nummer  

Waarom verzamelen we uw gegevens? 
Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met “Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke”. De algemene identificatie gegevens dienen onder andere voor: ·        Communicatie naar klanten via telefoon/gsm/e-mail m.b.t. het vastleggen van afspraken, bevestiging van geleverde bestellingen, … ·        Marketingactiviteiten zoals nieuwsbrieven

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:
·        Persoonlijk/telefonisch/mail contact
·        Contactformulier op onze website
·        Invulveld voor e-mailadres op onze website
·        In onze database van Winparf
·        Contacten op netwerkevents
·        Contactgegevens van eindgebruikers van de betrokkene zelf

Hoelang worden uw gegevens bijgehouden?
Uw gegevens worden bijgehouden in onze bestanden hetzij één van de partijen uitdrukkelijk vraagt de gegevens te verwijderen. De  betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden. Wij verbinden ons ertoe dit verzoek binnen de 5 werkdagen te behandelen.

Overdracht aan derde partijen
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Beauty Parfumerie Elsie. Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Beauty Parfumerie Elsie. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

Minimale gegevensverwerking
De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

Automatische verwerking & profilering
Beauty Parfumerie Elsie doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.

Hoe beveiligen wij uw gegevens? 
Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid, bijhorend actieplan, een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?
Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.
·        Recht op inzage gegevens 
·        Recht op wijziging van gegevens
·        Recht op gegevenswissing 
·        Recht op dataoverdracht 
·        Recht van bezwaar 
·        Recht op beperking van de verwerking 
·        GDPR - Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via: elsie@beauty-parfumerie-elsie.be

Contactgegevens
Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van Beauty Parfumerie Elsie. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in onze vestiging. Verwerkingsverantwoordelijke:
Beauty Parfumerie Elsie
Kortrijkstraat 46
8700 TIELT
Tel.: 051/40.59.56
elsie@beauty-parfumerie-elsie.be

Alle voorschriften zoals opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) worden door Beauty Parfumerie Elsie gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop Beauty Parfumerie Elsie uw gegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel+32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35 commission@privacycommission.be https://www.privacycommission.be/nl/contact